วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เปิดแล้ว งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เชื่อผลักดันตลาดได้กว่า 15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 9 พ.ค. 2567 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือ ไคซ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานงาน LAB Future & BIO Expo งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ ประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานงาน LAB Future & BIO Expo งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เป็นการสนับสนุน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาพื้นที่โดยรวมสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมไบโอเทคในอนาคต พร้อมรองรับการเติบโตของงานค้นคว้าวิจัยใน ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยและพัฒนาในภาคราชการและอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วยังส่งเสริมโอกาสการลงทุนด้านไบโอเทค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯ จัดให้มีการจับคู่ธุรกิจ และชมความก้าวหน้าด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างเสริมโอกาสและเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ ตลอด 2 วันของการจัดงาน

“ด้วยองค์ความรู้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของความก้าวหน้าไบโอเทคและวิทยาศาสตร์ คณะผู้จัดงาน ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีสาน มหาวิทยาลัยชอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 พ.ค. 2567เวลา 09.00 -17.00 น.”

ขณะที่ นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์จํากัด กล่าวว่า การจัดงาน LAB Future& BIO Expo 2024 ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโอกาสของ ขอนแก่นและอีสาน ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมไบโอเทค ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญส่งเสริมศูนย์กลางการการแพทย์ลุ่มน้ำโขง และรองรับขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นจากความร่วมมือในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ มีจํานวน ผู้ร่วมงานกว่า 2,500 คนจากทุกภาคส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน โดยมีผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการฯ ชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ กว่า 90 บริษัท รวมทั้ง ผู้ผลิตนวัตกรรมไบโอเทค จากประเทศญี่ปุ่น ใน Japan Pavilion และผู้ประกอบการภาคอีสานที่มีนวัตกรรมและส่งออกระดับโลก มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและเปิด เป็นเวทีเครือข่ายนักลงทุน นักธุรกิจ นักวิจัย นักพัฒนา นักบริหารในสายด้านไบโอเทคและวิทยาศาสตร์ ที่มากที่สุดในภาคอีสาน และเชื่อว่า งาน LAB Future & BIO Expo 2024 สามารถผลักดันตลาดเทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาคอีสานได้กว่า 15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท”

ด้าน นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์, รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของกรมฯ ในด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะการมีพื้นที่แสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและเคมีภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการฯ จะมีส่วนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้และการลงทุน ในวิทยาการที่ทันสมัยด้านเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์ สมุนไพร และการชันสูตรโรค นอกจากนี้ การมีกิจกรรมสัมมนาภายในงาน ยังส่งเสริมองค์ความรู้สมัยใหม่ ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อพร้อมรับการเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของภูมิภาคอีสานในอนาคตอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ  Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่อง หารือร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฯ สำหรับผู้พิการ
สำนักบริการวิชาการ หารือร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน