พัฒนาท้องถิ่น » พช.ขอนแก่น สานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของ สตง.

พช.ขอนแก่น สานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของ สตง.

29 ตุลาคม 2020
250   0

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด นำโดยนายทองพูน ทองนาค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บ้านหนองมะเขือ ม.2 ต.โคกสำราญ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านตามข้อเน้นย้ำของจังหวัดที่ให้ทุกอำเภอกำกับ ติดตาม และดำเนินการเสนอแนะของ สตง. ในเรื่อง ของการทบทวนผลการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามความโดดเด่นของหมู่บ้าน ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการทบทวนและส่งเสริมการบูรณาการแผนธุรกิจ
ทั้งนี้ ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน รับทราบและให้ความร่วมมือ พร้อมดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว