วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

OAS KKU จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567

29 มี.ค. 2024
41

วันที่ 26 มีนาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรม ” ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม” ณ ห้องประชุมดุสิตา โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงการแบ่งหน่วยงานย่อยและมอบหมายงานภายในสานักบริการวิชาการเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักบริการวิชาการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจในด้าน การจัดทำหลักสูตร Culinary Science and Technology , การจัดการศึกษาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum), ภารกิจการด้านบริการวิชาการ ของ ศูนย์ Center of Community Outreach หลังจากนั้นในช่วงท้ายเป็นการร่วมกันอวยพรให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม

434307290_953644410097689_2182394952862984555_n.jpg 434362811_953644443431019_8953434185819898979_n.jpg 434371589_953644433431020_8505948283875123076_n.jpg 434293288_953644896764307_7474365862680116088_n.jpg 434301342_953644913430972_58286842697761209_n.jpg
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน