วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566

(มีคลิป)เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2567 พร้อมนำกล่าวคำปฎิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดีจังหวัดขอนแก่น ในโอกาศเดียวกันนี้ยังได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีจังหวัดขอนแก่น” ให้กับผู้ที่รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยการดำเนินการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

OJDWMIhYlQ

มีผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน2 รางวัล ประกอบด้วย

1. ประเภทเด็ก/เยาวชน (อายุ 13 – 25 ปี) จำนวน 1รางวัล สำหรับประเภทเยาวชน ได้แก่ นายธนกฤต ใจแน่น นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ประเภทประชาชน (อายุ 26ปีขึ้นไป) จำนวน1 รางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประเภทประชาชน ได้แก่ นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น

qup6xeSLtA

สำหรับรางวัลคนดีศรีขอนแก่นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเด็ก/เยาวชน และประชาชน ที่เป็นบุคคลที่ดำรงตนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” กระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน องค์กร และสังคม เหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ

ne1B1oOprg

       ทางด้านนางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการได้รับรางวัลในครั้งว่า “วันนี้ในนามของนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น รู้สึกยินดี ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ได้เข้ารับโลห์รางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” กระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน องค์กร และสังคม จึงได้รับรางวัลนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการที่พิจารณามอบรางวัลให้ในวันนี้ ”

llB3nSbZPK

          สำหรับ นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น สมัยที่ 2 (วาระ 2 ปี) ปัจจุบันอายุ 72 ปี ประกอบอาชีพนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  และยังอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนร่วมดำเนินชีวิตอย่างเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งเสียสละเวลาส่วนตัวมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น รณรงค์ให้ชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวไทยหันมาสวมใส่ผ้าไทยในโอกาสพิเศษให้มากขึ้น สมกับที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลก ให้เป็นเมืองแห่งผ้ามัดหมี่โลก ล่าสุดได้จัดงาน “สยามพัสตรา รังสรรค์ผ้าไทย ไหมขอนแก่น” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ท่านได้ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และ เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ผ้าไทย เพื่อเป็นการจัดหารายได้ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน เผยแพร่งานพัฒนาอาชีพหัตกรรมทอผ้าไหมขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนและความสนใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก อยากให้ทุกท่านมาสวมใส่ผ้าไทยทุกๆวันดังคำขวัญที่ว่า ใส่ผ้าไทย ใส่ให้สนุก

5xHePxm2wK
o6hBgDbw84 3ulPcADTcl
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
“ฟังใจจัด เด้อlivery” คอนเสิร์ตครั้งแรกจากฟังใจส่งตรงถึงมือชาวขอนแก่น แพ็กความสนุกมาเต็มกล่องกับ 15 ศิลปินที่ไม่ควรพลาด!