วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เริ่มแล้ว รุ่นแรกของหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาคดีความทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน โดย สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศาลอาญา (รัชดา)

24 มี.ค. 2024
44

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศาลอาญา(รัชดา) จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายและคดีความทางการแพทย์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยหลักสูตรนี้เกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาลอาญา (รัชดา) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับปัญหาเกี่ยวกับการเกิดคดีความทางด้านการแพทย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

8Ie1A9HOxl

พิธีเปิดได้รับเกียรติโดย พล.อ.ท.นพ.อิทธิพา คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวถึงคาดหวังให้มีการจัดอบรมหลักสูตรนี้ ไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยหลักสูตรนี้ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ ประกอบไปด้วย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ ผู้เขียนหนังสือด้านกฎหมาย อาทิ ความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การบังคับคดีแพ่ง กฎหมายล้มละลาย ฯลฯ พล.อ.ท.นพ.อิทธิพา คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา อาจารย์ปัญญา วงค์ครุฑ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลอาญาและผู้พิพากษาศาลอาญา รศ.(พิเศษ)นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดทางการแทพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานสถานการณ์ตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดี และ ศึกษากรณีตัวอย่างคดีทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การลดปัญหาการเกิดคดีความทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริง

mtIzLr7WIS

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและตอบรับเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก โดยมีสาขาวิชาชีพต่างๆ เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล นิติกร ทนายความ และอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรม กว่า 55 ท่าน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมก็ได้ผลตอบรับและความชื่นชมจากผู้เข้ารับความอบรมเป็นจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

434145657_949374967191300_3907602330012581461_n.jpg 434108052_949376040524526_5259842561846777676_n.jpg 434136924_949375013857962_772419209451717215_n.jpg
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน