วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

GOOGLE MAPS ออกฟีเจอร์ใหม่แนะนำเส้นทางเป็นมิตรสำหรับสายปั่น

27 ต.ค. 2020
427

Google ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้จักรยานที่มีต่อ Google Maps ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 69% ในช่วง COVID-19 โดยที่ล่าสุดตัวแผนที่ในเมืองใหญ่ๆ บางเมืองจะมีการเปิดฟีเจอร์ที่มีประโยชน์สำหรับการใช้จักรยานในการเดินทาง

ทาง Google ได้ใช้ระบบอัลกอริทึมของ AI, ข้อมูล Crowdsourcing และข้อมูลที่รวบรวมมาจากทางเทศบาลท้องถิ่นเพื่อพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ โดยที่ในระบบ Google Maps ของบางเมืองตอนนี้จะระบบแนะนำเส้นทางจักรยาน หรือถนนและเขตพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อคนใช้จักรยาน รวมถึงการระบุเส้นทางลัดสำหรับชาวสองล้อ

นอกจากนี้ใน Google Maps ยังมีการวางระบบนำทาง Step-by-step navigation สำหรับระบุจุดเช่าจักรยาน เช่นเดียวกันกับการนำทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแต่เป็นการใช้จักรยานแทน รวมถึงการทำงานกับผู้ให้บริการเช่าจักรยานในเมืองต่างๆ เพื่อทำให้ขั้นตอนการจองง่ายขึ้นที่มา: edunews.net.cn