วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน จัดอบรมผู้ตัดสิน ไทยลีก 1 เรื่อง การใช้ VAR

26 ต.ค. 2020
470

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ตึกจิตอุทัย บริษัท ไทยลีก จำกัด ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการ Video Assistant Referee and Replay Operator ขึ้น

การอบรมครั้งนี้ นำโดย พ.จ.อ. ปรีชา กางรัมย์, แพรว สีหมากสุก วิทยากร VAR พร้อมด้วยผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 56 ท่าน

วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และความเข้าใจในกติกาการแข่งขัน ในการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับการใช้ระบบ VAR ตามข้อกำหนดของ FIFA และ IFAB เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ Replay Operator (RO) ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในรายการแข่งขันฟุตบอล โตโยต้า ไทยลีก