วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

กกต.แต่งตั้ง 380 กรรมการการเลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่มติคณะกรรมการ กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ. ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (26 ต.ค. 2563)

รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ. จำนวน 76 แห่ง แห่งละ 5 คน รวม 380 คน จากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด่

นอกจากนี้ให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด แจ้งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบจ. จัดประชุมผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ. เพื่อเลือกกันเองหนึ่งคนขึ้นเป็นประธาน และให้แจ้งผลการประชุมดังกล่าวให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ เพื่อประกาศรายชื่อต่อไป

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ. ทั้งหมด อ่านได้ที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/1ieNLG8YQGUNWBytjhZT9xJa6yqkhmGGT/view