วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ จับมือ สมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย เตรียมความพร้อมหลักสูตรใหม่ สร้างเชฟผู้รังสรรค์ด้านอาหาร เพื่อป้อนตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

18 พ.ย. 2023
315

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริการวิชาการ  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับสมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านอาหาร และการประกอบอาหารแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านอาหารและการประกอบอาหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 อาคารพิมลกลกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นผู้ลงนาม ส่วนสมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย มีนายเสาวกิจ ปรีเปรม นายกสมาคม  เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์  คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ และ ดร.ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของสมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย ลงนามเป็นพยาน  โดยมีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ประกอบไปด้วย รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ นายประหยัด  สืบเมืองซ้าย รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ กรรมการ บริษัท แพชชัน ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ คูซีน กรุ๊ป จำกัด นายสุรักษ์ อินทรักขณา กรรมการสมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย และ นายสุทธิพงษ์ กงทา กรรมการสมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้

          รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงพันธกิจที่สำคัญของสำนักบริการวิชาการในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum) ว่า สำนักบริการวิชาการ ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะต่างๆ เพื่อบูรณาการจัดทำหลักสูตรด้านการประกอบอาหารและโภชนาการ โดยมุ่งเป้าผลิตเชฟผู้รังสรรค์อาหาร เพื่อป้อนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก การลงนามร่วมกันในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร    (Culinary Science and Technology) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำลังจะเปิด ในปี พ.ศ. 2567 และสำนักบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านอาหารและการประกอบอาหาร ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญอีกด้วย

          นายเสาวกิจ ปรีเปรม นายกสมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย กล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้ ว่าสมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เชื่อมั่น ในศักยภาพของทางสมาคมทางสมาคมเองก็มีความพร้อมในการที่จะร่วมกันยกระดับและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหารของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งทางสมาคมพร้อมที่จะสนับสนุนไม่ว่าจะทางด้านบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดด้านองค์ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงสถานที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา ของหลักสูตร รวมถึงการเปิดโอกาสเข้าในการทำงานจากทางเครือข่ายต่างๆ ของทางสมาคม อีกด้วย

         ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาครัฐกำลังดำเนินการผลักดันให้อาหาร เป็นอีกหนึ่ง soft power ของไทยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อผู้สูงอายุ อาหารกับการท่องเที่ยว รวมถึงอาหารเพื่อธุรกิจหรือคาเฟ่ต่างๆ  ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหารที่กำลังจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคธุรกิจรวมถึงภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย เชื่อมั่นว่าผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้ที่มีศักยภาพ และความสามารถในการบูรณาการผสมผสานทั้งในด้านการทักษะ เทคนิคและความชำนาญ พร้อมด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่การทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของตลาดได้ต่อไปในอนาคต

ข่าว ภาพ  : ชาลี พรหมอินทร์ 

หมายเหตุ  ชื่อ : สมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 dWgJ6WZ.jpeg MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif ลอยกระทง ddHjwyR.jpeg ddHjiNI.jpeg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารการพยาบาลที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างานพยาบาลที่มีศักยภาพ‘’
เริ่มแล้วกับหลักสูตรด้านหัตถกรรมสร้างอาชีพอิสระเพื่อคนพิการ ในพื้นที่ อบต.ทุ่งโป่ง
“ปลาหมอคางดำ” เอเลี่ยนสปีชีส์ นักวิชาการ มข. แนะทางแก้ “เจอต้องจับ” ชี้ ! แพร่ถึงอีสานยากแต่ยังมีโอกาส
เปิดโอกาสคนพิการ! สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่องร่วมสร้างอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองศิลา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” รุ่นที่ 15
สำนักบริการวิชาการ มข. เปิดเวที เสริมความรู้ “กฎหมายเลือกตั้ง” เตรียมตัวก่อนลงสนาม สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น