วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

HIKVISION Thailand พร้อมด้วยพันธมิตร ร่วมบริจาคระบบตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

11 มิ.ย. 2020
826

นายวราวิช กําภู ณ อยธุยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบระบบตรวจวัดอุณหภูมิ (HIKVISION Temperature Screening Thermal Solution)  ซึ่งบริจาคโดย HIKVISION Thailand ร่วมกับบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด และ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และได้หารือการคัดกรองผู้ที่มีอุณหภูมิสูง และการรักษาความปลอดภัยบุคคลากรร่วมกัน ณ ห้องประชุมจันทร์เกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งชุดอุปกรณ์ที่มอบเป็นระบบตรวจวัดอุณหภูมิทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย HIKVISION Temperature Screening AI Solution, MinMoe Temperature Screening Terminal และ Handheld Camera