วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563/ นายสำเร็จ คำโหลน พัฒนาการอำเภอน้ำพอง พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการธนาคารอาหาร (Food bank) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อเป็นแหล่งอาหารในการ ยังชีพและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บ้านปันน้ำใจ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
โดย สพอ.น้ำพองได้มีกิจกรรมการรับมอบวัสดุปัจจัยการผลิตจากท่านประธาน คือ ไก่ไข่และเมล็ดพันธุ์ผักให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น