ปตท. – สวทช. – ม.ขอนแก่น ผนึกกำลังร่วมผลักดันนวัตกรรมอาหาร

19 ต.ค. 2020
507

มื่อเร็ว ๆ นี้ – นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Foods & Drinks) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. (ที่ 3 จากขวา) ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ด้านเมืองนวัตกรรมอาหาร (ซ้าย) ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 2 จากขวา)  และ ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขวา) ร่วมลงนาม โดยมุ่งพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และขับเคลื่อนประเทศสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารอย่างยั่งยืน