วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป)การถ่ายทอดองค์ความรู้น้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (น้ำตาล Low GI) จากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

การถ่ายทอดองค์ความรู้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสู่การผลิตเชิงพาณิชย์” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายยน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวินเนอร์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอำนวยสุข อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสู่การผลิตเชิงพาณิชย์”  โดยมีวิทยากรนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลจากทั่วประเทศ จำนวน 24 โรงงาน นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน เพื่อจะได้รับทราบแนวทางการผลิต การวิเคราะห์ตรวจสอบ และแผนธุรกิจน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (น้ำตาล Low GI) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของน้ำตาล

รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ (คนสวมแว่นตา)

                   ด้าน  รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการนี้ว่า “สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่ทีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  ทางผู้วิจัยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม วันนี้ในฐานะตนเองเป็นหัวหน้าโครงการฯ ได้จัดการอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาน้ำตาล Low GI จากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ น้ำตาล LOW GI เป็นน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index: GI) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 55 จัดเป็นน้ำตาลสุขภาพที่ส่งผลดีในการบริโภคเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาลทั่วไป เพราะทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลง อยู่ในร่างกายได้นานขึ้น ทำให้ไม่เกิดอาการหิวบ่อย เป็นต้น ปัจจุบันการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล LOW GI ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายมากนัก ทีมนักวิจัยโครงการน้ำตาล LOW GI จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้า บุคลากรจากโรงงานน้ำตาลและผู้สนใจ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่แนวคิดการผลิตและการตรวจสอบวิเคราะห์พารามิเตอร์ในการวัดคุณภาพของน้ำตาล LOW GI ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้เรื่องแผนธุรกิจ ต้นทุนการผลิต และความเป็นไปได้ในลงทุนผลิตน้ำตาล LOW GI เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาล Low GI ออกสู่ตลาด ในราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย” รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ  Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการและการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง
“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”
สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค