วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

พช.ขก.ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดพิมลธรรมาราม ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง โดยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำตำบลทุกตำบล ครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อช./ผู้นำ อช. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และชาวบ้านตำบลโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการฯ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และนางยุภาพร ทีบุตร ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ถวายเมล็ดพันธุ์ผักจากแปลงผักพระราชทาน ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ คู่ขนานโครงการทหารพันธุ์ดี ตามแนววิถีพอเพียง” แด่ ดร.พระครูวิริยะคุณสาร เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด และมอบให้กำนันตำบลทั้ง 4 ตำบล ของอำเภอบ้านแฮด เพื่อนำไปขยายผลต่อ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกผัก ณ บริเวณแปลงผักลอยฟ้า วัดพิมลธรรมาราม