วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

อธิบดีกรมอนามัย ประธานพิธีเปิดงาน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2563

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานพิธีเปิดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ2563 โดยมี ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข , ทพญ.นนทินี ตั้งเจริญดี ,ทพญ.นันท์มนัส แย้มบุตร , คุณนภาพรรณ หวังวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ มาร์เก็ตติ้งจำกัด , คุณวิทิต หวังวรวงศ์ กรรมการบริหาร SEASONS WORLD จัดงาน ณ กระทรวงสาธารณสุข