วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2563/นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผู้ประธานสภาอุตสาหกรรม และ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ร่วมพิธีฯ เพื่อถวายพระราชกุศล
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ และนักวิชาการจังหวัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ ดังนี้
-เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมทีมงานนักวิชาการกลุ่มงาน ร่วมพิธีฯ
-เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ห้องแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีฯ
-เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ สะพานห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยนางยุภาพร ทีบุตร ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมทีมงานนักวิชาการ ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน อย่างพร้อมเพรียง