วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

(สจส.) เดินหน้าตามแผนเพิ่มจำนวนทางข้าม ทำความสะอาดทางข้าม และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

26 เม.ย. 2023
85

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เดินหน้าตามแผนเพิ่มจำนวนทางข้าม ทำความสะอาดทางข้าม และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า มีผู้เดินเท้าได้รับอุบัติเหตุสูงถึง 2,500 – 2,900 ราย/ปี ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ เฉลี่ย 900 ราย/ปี คิดเป็น 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยในช่วงปี  2556 – 2560 มีคนเดินเท้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฉลี่ยปีละ 740 คน ซึ่งอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้ายังจัดเป็นอุบัติเหตุที่มีดัชนีความรุนแรงสูงสุด โดยมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 55 ราย/อุบัติเหตุ 100 ครั้ง
          ในปี 2564- 2565 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นคนเดินเท้าในปี 2564 เฉลี่ย 26.88 ราย/เดือน และปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 29.11 ราย/เดือน

นโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร

1. ปรับปรุงด้านกายภาพของทางข้าม โดยติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกว่า 1,200 จุด

– จัดทำทางข้ามด้วยวัสดุสีโคลด์พลาสติก (สีแดง) ในปี 2565 จำนวน 885 จุด และเพิ่มอีก 210 จุดในปี 2566

– ปรับปรุงทาสีทางข้ามด้วยวัสดุสีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) จำนวน 1,000 จุดในปี 2565 และจปรับปรุงเพิ่มเติมอีกจำนวน 500 จุดในปี 2566

– ล้างทำความสะอาดเครื่องหมายจราจรพื้นทางและทางข้ามด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ในปี 2565 จำนวน 421 จุด และเพิ่มเติมอีกจำนวน 507 จุด ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2566 

– ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเตือนทางข้ามในปี 2565 จำนวน 50 จุด และติดตั้งเพิ่มอีก 50 จุด ในเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2566 โดยจะขยายการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้ามให้ครอบคลุมทางข้ามสำคัญในย่านชุมชนเพิ่มขึ้น

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน โดยพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรายงานสภาพถนน หรือบริเวณที่มีการใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาระบบรับรายงานในรูปแบบภาพถ่าย หรือวิดีโอจากกล้องมือถือและกล้องหน้ารถ

3. รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากผู้ใช้ทางข้ามและผู้ขับขี่ ในการลดอุบัติเหตุความสูญเสียและลดปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณทางข้ามในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อมูลอ้างอิง :

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

https://pr-bangkok.com/?p=53266

https://www.tcc.or.th/tcc_media/info-crosswalk/

https://www.isranews.org/article/isranews-other-news/115431-Isranews-6.html

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg