วันพุธ, 27 กันยายน 2566

OR ร่วมกับ CHPP และ GC จัดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ณ OR Academy

20 เม.ย. 2023
201


นายนพพร พรวาณิชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายตลาดเอนเนอร์ยีโซลูชัน 
พร้อมด้วย นายพีระวัฒน์ วชิโรภาสนันท์ ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ร่วมกับ นายเรืองพงษ์  เรืองหิรัญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) และ นายอนล ลอยชูศักดิ์ ผู้จัดการฝ่าย Rigid Packaging Platform  สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) จัดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) ของ OR

โครงการ Floating Solar เป็นนวัตกรรมแผงพลังงานที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) มีกำลังการติดตั้ง 21.78 kWp ซึ่งเป็นไปตามแผนของ OR ในด้านการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดที่ทันสมัยและระบบปฏิบัติการด้านพลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับความร่วมมือจาก CHPP ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านระบบผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคในการออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้ง และใช้เม็ดพลาสติกจาก GC ในการทำทุ่นลอยน้ำ สอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG หรือ SDG ในแบบของ OR ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด ผ่านการส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทของ OR ให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 อันจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 ต่อไป


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 OR ขอแสดงความเสียใจ กรณีป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จ.ชลบุรี ล้ม จากกระแสลมแรง เร่งตรวจสอบ พร้อมดูแลผู้เสียหายอย่างดีที่สุด
OR สนับสนุนชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้เกษตรกรเพื่อให้มีรายได้อย่างยั่งยืน
OR EV STATION PLUZ เติบโตอย่างก้าวกระโดดใน สถานีพีทีทีสเตชั่นกว่า 70% มี 550 สถานีปั๊มชาร์จรถ EV
OR – สปสช. – คลิกนิก ร่วมเปิด “โอบอ้อมคลินิก” สาขาแรก ใน “พีทีที สเตชั่น” เสริมจุดแข็งธุรกิจไลฟ์สไตล์ ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงในอนาคต
 OR ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการปลูกกาแฟ สร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน
OR เปิดตัว “โอ้กะจู๋” รูปแบบ Drive – Thru ใน พีทีที สเตชั่น สาขาแฟลกชิป วิภาวดี 62 จัดเต็มเมนูคนรักผัก เอาใจลูกค้าสายสุขภาพ