วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

อำเภอพระยืนจัดพิธีมอบกล่องปันน้ำใจ จากบริษัทวีจีไอ จำกัด

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น/นายทวิช พิมพะ นายอำเภอพระยืน เป็นประธานพิธีมอบกล่องปันน้ำใจ จากบริษัทวีจีไอ จำกัด (มหาชน) และชมรมวีจีไออาสา ให้กับครัวเรือนยากจน ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น อำเภอพระยืน จำนวน 107 ครัวเรือน ซึ่งในกล่องบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น น้ำมันพืช ข้าว สบู่ ผงซักฟอก ยาสามัญประจำบ้านฯลฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอพระยืน โดยมีนางมณีรัตน์ พิมพะ ภริยานายอำเภอพระยืน ส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ร่วมส่งมอบกล่องปันน้ำใจในครั้งนี้