วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

“กอช. ชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เดือนละ 300 บาท เดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่ม 150 บาท”

20 มี.ค. 2023
189

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนผู้ปกครองออมให้บุตรหลาน หรือ นักเรียน อายุ 15 ปีขึ้นไป ออมเงินกับ กอช. เพียงเดือนละ 300 บาท รับเงินเพิ่มอีก 150 บาท ในเดือนถัดไป

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน หรือ นักเรียนมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ถึง 30 ปี วางแผนความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เดือนละ 300 บาท เดือนถัดไปจะได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาล 150 บาท และรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนเพื่ออนาคต

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถออมเงินกับ กอช. ได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี รวมถึงเงินออมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ และไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปี พร้อมเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาล สูงสุด 100% ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีทุกช่วงอายุ เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้บุตรหลาน โดยใช้บัญชีผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลานด้วยการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) ได้ที่ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งระบบจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือนเพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมสมาชิก กอช. เข้าบัญชีกองทุน ทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน ตามจำนวนเงินที่ผู้สมัครประสงค์หักบริการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ และดูยอดเงินออมของตนเอง ที่ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือแอปพลิเคชัน กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg