วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

(มีคลิป)กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการค่ายส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านฐานกิจกรรม Walk rally ให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการค่ายส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program) โดยการเผยแพร่ภารกิจ กฟผ.ผ่านฐานกิจกรรม Walk rally ให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ).จัดโครงการค่ายส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program) ให้กับโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด. โดยมี นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายเจตวัตร สวัสดิพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. นำโดย นายพิเย็น ภักดีสุวรรณ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. รับหน้าที่วิทยากรดำเนินรายการหลักและสันทนาการ มีนายณพงศ์ แผ้วพลสง หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง 1 พร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน จาก กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ). ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

ต่อจากนั้นแผนกช่างบำรุงรักษาสายส่ง 1 มีหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งร้อยเอ็ด 1 หน่วยที่ 1 และจากหน่วยปฏิบัติการแลบำรุงรักษาสายส่งขอนแก่น 1 หน่วยที่ 2 ได้ทำการบรรยายสาธิตเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. ด้านเสา-สายส่ง เพื่อให้เยาวชนมีความรอบรู้ทั้งด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตต่างๆ และการจัดส่งพลังงานไฟฟ้าจากเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ ของ กฟผ. รวมถึงพลังงานทดแทน กฟผ. มีการบรรยายมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผสมผสานกับการเรียนรู้ภารกิจ กฟผ.ผ่านฐานเรียนรู้กิจกรรม Walk rally อีกทั้งมีการบรรยายภารกิจหลักของ กฟผ. โดย นายพิเย็น ภักดีสุวรรณ เรื่องการดูแลรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และการตรวจเสาสายส่ง ของ กฟผ. โดยพื้นที่ของโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อยู่ใกล้แนวสายส่ง 115 เควี ร้อยเอ็ด – ยโสธร และ 230 เควี ร้อยเอ็ด – ยโสธร

ด้านนายพิเย็น ภักดีสุวรรณ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ได้กล่าวถึงการจัดโครงการนี้ว่า “วันนี้กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการค่ายส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program) โดยการเผยแพร่ภารกิจ กฟผ.ผ่านฐานกิจกรรม Walk rally ให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความหมั่นคง เมื่อเด็กๆได้รับความรู้ในวันนี้สามารถนำไปขยายผลต่อคนในชุมชนและครอบครัว เด็กๆจะได้รับความรู้ว่า กฟผ.มีหน้าที่อะไรบ้าง กฟผ.ในประเทศไทยมีกี่หน่ายงานแต่ละหน่วยงานทำหน้าที่อย่างไร ที่สำคัญเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านใกล้ๆแถวโรงเรียนน้องๆมีความสำคัญอย่างไรแต่ชุมชนชาวบ้านในละแวกนี้น้องๆเยาวชนต้องช่วยกันดูแลเสาสายส่งด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สุดท้ายฝากให้พี่น้องประชาชนหากพบเหตุการณ์เหตุร้านที่คาดไม่ถึงที่เป็นอันตรายต่อเสาสายส่งของ กฟผ.กรุณาแจ้งเหตุด่วนได้ที่ 191 หรือที่ กฟผ.ศูนย์ควบคุมระบบจังหวัดขอนแก่น 043-222246 ขอขอบคุณทุกท่าน”นายพิเย็น ภักดีสุวรรณ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าว

ด้านนายณพงศ์ แผ้วพลสง หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ).ได้กล่าวเสริมว่า “ในส่วนภาระกิจของหน่วยแผนกช่างบำรุงรักษาสายส่ง 1 มีหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งร้อยเอ็ด 1 หน่วยที่ 1 และจากหน่วยปฏิบัติการบำรุงรักษาสายส่งขอนแก่น 1 หน่วยที่ 2 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สถานีไฟฟ้าแห่งนี้รับไฟมาจาก สปป.ลาวโรงๆไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ส่งมาที่สถานีไฟฟ้าร้อยเอ็ด 2 ถือว่าเป็นสถานีไฟฟ้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่สามารถนำจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ วันนี้ได้พาทีมงานมาให้ความรู้แก่น้องๆโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม น้องๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเสาสายส่ง เช่นการปีนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานการดูแลซ่อมบำรุง การดูแลพื้นที่ใต้แนวสายส่งให้เกิดความปลอดภัยเรียบร้อยเหล่านี้เป็นต้น”นายณพงศ์ แผ้วพลสง หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ).กล่าว

สุดท้ายนายเจตวัตร สวัสดิพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ได้กล่าวขอบคุณว่า “ในวันนี้ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนนั้น มีความรู้ มีทักษะ และมีกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ จากการจัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมผู้เรียน กิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ได้รับอนุเคราะห์ความร่วมมือ จากผู้ใหญ่ใจดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้นำกิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับ การผลิตไฟฟ้าของ ประเทศไทย ให้ลูกๆ นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และมีความสนุกสนาน ในนามของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียน ธวัชบุรีวิทยาคม จึงขอขอบคุณพี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะออกเฉียงเหนือ ที่ได้มอบประสบการณ์อันเป็น ประโยชน์ในการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ” นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กล่าวปิดท้าย

หลังจากนั้นในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ทางคณะน้องๆเยาวชนเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เยี่ยมชม “โซล่าร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าสิริธรเป็นอันเสร็จกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในครั้งนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
‘ร้อยเอ็ด สถานที่แห่งความทรงจำ’คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์ไทย ปี 2
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
ร้อยเอ็ด Kick Off น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร
ลอยกระทงปีนี้ “งดปล่อยโคมลอยและบินโดรน” ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า กฟผ. ห่วงใยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
มข. – กฟผ. Kick Off เดินหน้าปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมใน จ.ขอนแก่น
ร่วมด้วยช่วยกัน กฟผ. เคียงข้างคนไทย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง