วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

“จ.ขอนแก่น” คุมเข้มตรวจของทางราชการ ป้องกันควันดำ แก้ฝุ่น PM 2.5

ลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง โดยกำหนดแนวทางควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5
วันนี้ (22 ก.พ.2566 )นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รอง ผวจ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจนท.สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10 ขอนแก่น และ สนง.ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ตรวจควันดำ รถยนต์ของส่วนราชการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น


จากการที่จังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่เทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น), สภ.เมืองขอนแก่น, สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น และ ปภ.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง โดยกำหนดแนวทางควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 โดยปฏิบัติงานตรวจสอบและห้ามใช้รถยนต์ควันดำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณถนนมิตรภาพ(หน้าสวนประตูเมือง) อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
ซึ่งผลการปฏิบัติเรียกรถยนต์ตรวจสอบ จำนวน 80 คัน แบ่งออกเป็น รถยนต์ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 66 คัน พบควันดำเกินค่ามาตรฐานและออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว จำนวน 18 คัน, รถยนต์ตาม พ.ร.บ. ขนส่งฯ จำนวน 14 คัน พบควันดำเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 1 คัน ผู้ตรวจการ พ่นห้ามใช้ 1 คัน


จากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากควันดำของท่อไอเสียรถยนต์ การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้รถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามาก


ทั้งนี้ จังหวัเดขอนแก่น พร้อมกับเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่าย ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้จัดผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสาร โดยจะลงพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ในฟื้นที่จังหวัดขอนแก่น อีก 2 จุด ถ.กลางเมือง หน้า รร.กัลยาณวัตร, ถนนศรีจันทร์ หน้าเรือนจำ เพื่อแก้ไขปัญหารถควันดำสร้างมลพิษ เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5.
ภัสสะ บุญธรรม. /ขอนแก่น.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566