วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

“มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการปรับปรุงหอผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล”

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวเพทาย เพชรรัตน์ และนายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 6,000,000 บาท แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยจำนวน 2 หอผู้ป่วย ในโครงการ 10 Heroes 10 wards for all patients โดยมี ผศ. จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ ผศ. วิโรจน์  รักษากุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg