วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบกล่องปันน้ำใจ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีส่งมอบกล่องปันน้ำใจ จากบริษัทวีจีไอ จำกัด (มหาชน) และชมรมวีจีไออาสา จำนวน 2,000 กล่อง มูลค่า 2,620,000 บาท ซึ่งในกล่องบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น น้ำมันพืช ข้าว สบู่ ผงซักฟอก ยาสามัญประจำบ้านฯลฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีส่วนราชการ นายอำเภอ /ผู้แทน พัฒนาการอำเภอ แม่บ้านมหาดไทย ร่วมส่งมอบกล่องปันน้ำใจในครั้งนี้
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบกล่องปันน้ำใจ ซึ่งครัวเรือนในโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ทั้ง 26 อำเภอ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับกล่องปันน้ำใจในครั้งนี้ด้วย