วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ชมคลิปข่าวพิเศษ/CAT เพาะพันธุ์ดี เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบโซลูชัน CAT Digital Farm