วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ขอนแก่นลุยปราบฝุ่นแต่เช้า นำกำลังเจ้าหน้าที่ล้างและกวาดถนนทั่วเมือง ชะล้างสิ่งสกปรกลดปัญหาละอองฝุ่นเร่งด่วน

ขอนแก่นลุยปราบฝุ่นแต่เช้า นำกำลังเจ้าหน้าที่ล้างและกวาดถนนทั่วเมือง ชะล้างสิ่งสกปรกลดปัญหาละอองฝุ่นเร่งด่วนเมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 16 ก.พ.2566 นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น นำประชาชนจิตอาสา กว่า 100 นาย เปิดปฎิบัติการปราบฝุ่นในเขตชุมชนเมือง ด้วยการระดมรถน้ำจากเทศบาลนครขอนแก่น,ปภ.ขอนแก่น และ อปท.ในพื้นที่ร่วมกันฉีดน้ำและ กวาดล้างถนน รวมไปถึงการพ่นละอองน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อทำความสะอาดและชะล้างฝุ่นละออง ตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือPM 2.5 ในเขตชุมชนเมือง

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การปราบฝุ่นช่วงเช้าวันนี้เน้นในย่านชุมชน ศูนย์ราชการ และสถานศึกษา โดยเฉพาะโดยรอบศาลากลาง จ.ขอนแก่น ที่มีสถานที่ราชการ โรงเรียนและมีประชาชนมาติดต่อราชการและทำธุรกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก การระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสา และรถน้ำจำนวนมากมาทำการชะล้างสิ่งปฎิกูล ล้างดินและฝุ่น รวมทั้งการเพิ่มละอองน้ำในชั้นบรรยากาศให้มีความชุ่มชื้น ซึ่งเช้าวันนี้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กของ จ.ขอนแก่น ในเขตเมืองวัดระดับได้ที่ 21 AQI หรืออยู่ในกลุ่มสีเขียวเท่านั้น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566