วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ประสานภาคีนำแนวคิดโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ มลฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น/นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังการบรรยายโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” โดย พ.อ.ชัชวัสส์ เหมือนอินทร์ หัวหน้ากองกำลังบำรุง มทบ.23 (ผอ.โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง)
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการบรรยายด้วย เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติตามโครงการฯ มาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” และโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”