วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

กกต.ขอนแก่น ชวนประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 3 แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ หน่วยเลือกตั้งเพิ่ม 76 หน่วย

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โดยมีการประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 ซึ่งในที่ประชุมได้ซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งและการรับทราบแนวทางการจัดการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งได้วางแนวทางไว้ 3 แนวทางโดยขอความร่วมมือให้นายอำเภอทั้ง 26 อำเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นหลัง กกต.ขอนแก่นได้กำหนดไว้ 3 แนวทาง

นายไกรสร กองฉลาด เปิดเผยหลังการประชุมว่า ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝ่าย

ด้านนายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า กกต.ขอนแก่นได้กำหนดแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ 3 แนวทางโดยยึดกฎหมายเป็นหลักทั้งการกำหนดตามพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่เป็นหลักรวมกับอำเภอที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันและจำนวนราษฎร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่ง กกต.ขอนแก่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนมาพิจารณาคามความสำคัญและส่งแนวทางการแบ่งเขตที่พิจารณาจากประชาชนแล้วส่งไปยัง กกต.กลางพิจารณาและประกาศใช้ต่อไป โดยขณะนี้มีประชาชนยื่นเรื่องข้อเสนอแนะต่อการการจัดการแบ่งเขตเลือกตั้งมาแล้ว 1 ราย

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่รู้สึกกังวลต่อการจัดการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ หรือแม้แต่การกระทำผิดที่หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดโทษของเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดสูงถึง 3 เท่าจากโทษปกติ แต่สิ่งที่ยังกังวลคือด้านเทคนิค เช่นความไม่เข้าใจของผู้สมัคร การจัดหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 76 หน่วย จากเดิม 2,655 หน่วย เพิ่มขึ้นเป็น 2,731 หน่วยซึ่งอาจทำให้สับสน โดยหลังจากนี้เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่งเขต กกต.ขอนแก่นเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

สำหรับข้อมูลจากการจัดการเลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 พบว่า ขอนแก่น มีประชากร 1.85 ล้านคน ผู้มีสิทธิ 1.4 ล้านคน แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 10 เขต ทำ สส. 10 คน มีจำนวนผู้มาเลือกตั้ง 1.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 71.76

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566