Kick Off ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ ในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น

8 ก.พ. 66/ที่ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนการเคหะเมืองเก่า หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะต้องมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจที่มีประชากรหนาแน่น ที่มีปัญหาขยะ สิ่งปฏิกูลอุดตันตามท่อระบายน้ำ ปัญหาขยะอุดตันกีดขวางทางไหลของน้ำ จะต้องมีการเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆ รวมถึงปัญหาของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ การก่อสร้างปรับปรุงถนน ควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ ที่เป็นเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จนส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย มีการตรวจจับรถควันดำอย่างเข้มงวด ควบคุมการก่อสร้างไม่ให้มีปัญหาฝุ่นละออง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดมาตรการตามปฏิทินการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น ให้อำเภอ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจของอำเภอเมืองขอนแก่น ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยง เช่น การขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ การเปิดเส้นทางน้ำ รวมถึงการพร่องน้ำ เพื่อเป็นแก้มลิงรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนในปี 2566 โดยมีกิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ สามารถระบายน้ำจากแหล่งต่างๆ ลงสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดปริมาณน้ำท่วมขังในชุมชนให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวก ลดงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนมีความคล่องตัว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน