วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

กาชาดขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เสียหายจำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้

1. นางภารตี ขวาแซ้น (เสียหายทั้งหลัง) บ้านเลขที่ 386 หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของช่วยเหลือ

2. นายแดง มะลิวัลย์ (เสียหายบางส่วน) บ้านเลขที่ 319/2 หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของช่วยเหลือ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566