วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเปิดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง QSHC ร่วมระดมความคิด “กระบวนการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลงานด้วย Statistical Process control”

01 ก.พ. 2023
156

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเปิดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง QSHC ร่วมระดมความคิด “กระบวนการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลงานด้วย Statistical Process control”
เมื่อวันที่ 31 มค.2566 รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯภาคตะวันออกเฉียงเเหนือ ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลงานด้วย Statistical Process control” ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ พร้อมบรรยาย Hospital Overview เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และภาพรวมการบริหารภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อีกด้วย


โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดสาระความรู้และร่วม Workshop : How to use control chart for Hospital Quality Improvement กับผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาองค์กรและปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ..
ภัสสะ บุญธรรม.ขอนแก่น.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg