วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณเวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563

โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น

ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว