วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสาน ปีที่ 31 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสานสุดยิ่งใหญ่ ประกวดควายไทย-ไก่พื้นเมือง ที่หาชมได้ยาก พร้อมโชว์นวัตรกรรมด้านการเกษตรแบบครบวงจน สายเกษตรห้ามพลาด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ม.ค. 2566 ที่ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นท่ามกลางความสนใจจากเกษตรกรและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคัก

นานอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานดังกล่าวได้งดเว้นการจัดงานเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการจัดงานปีนี้คาดมีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานรวมกว่า 500,000 คน มีเงินทุนหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 500-600 ล้านบาท และภายในงานยังมีงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 7 หลายสายพันธุ์แต่ละภูมิภาคมาจัดประกวดและจัดแสดงภายในงานอีกด้วย ทั้งนี้งานวันเกษตรภาคอีสาน เป็นการจัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 31 โดยมี มข. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานในการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปยังภาคการเกษตร การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากองค์กรภาครัฐ เอกชน รวมทั้งเกษตรกรและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันทำงานในลักษณะการบูรณาการผสานศาสตร์ความรู้ในทุก ๆ ด้านร่วมกัน

“การที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดงานวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้ จึงถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดียิ่งในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตร ในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก อันจะเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเป็นตลาดนำการผลิต การสร้างความเข็มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมชมงานทุกสาขาอาชีพไม่เฉพาะภาคการเกษตรเท่านั้น”


นายอลงกรณ์ กล่าวต่ออีกว่ากิจกรรมที่สำคัญในงานนอกจ่กองค์ความรู้ที่นำมาถ่ายทอดแบบครบถ้วนรอบด้านแล้วยังคงกำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นการดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตลอดจน สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมประกวดไก่แจ้สวยงาม การแข่งขันทำอาหารจากไก่พื้นเมือง อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติในครั้งที่ 7 นี้ มีเกษตรกรส่งไก่พื้นเมืองเข้าประกวดจากจังหวัดต่างๆ เกือบทั่วประเทศ และคาดว่าจะมีไก่พื้นเมืองที่ส่งเข้าประกวด ไม่ต่ำกว่า 200ตัว นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการเกษตร การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน


การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตร การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24งานมหกรรมประกวดควายไทย การประกวดปลาสวยงาม การจัดแสดงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์หายากการจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร การจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิดการจำหน่ายสินค้า OTOP จากกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรจากทั่วประเทศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 10 และได้มีการเปิดเวทีมีนายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่นและคุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)เดินทางกล่าวต้อนรับ ชื่นชมยินดีกับน้องๆผู้เข้าทำการประกวดทุกคน มีกิจกรรมการแสดงโชว์ บัวขาว บัญชาเมฆ
ทั้งนี้งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 ม.ค.-5 ก.พ. รวมระยะเวลา 10 วัน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ  Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการและการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง
“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”
สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค