วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

มทบ23 ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

มทบ23 ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการจัดบริการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สอดคล้องตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 


   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 โดยมี พ.อ. สหะภาพ บุตรลา รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมกำลังพล ร่วมพิธีเปิด พร้อมกันนี้  มณฑลทหารบกที่ 23 ได้สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม พร้อมส่งกำลังพลจาก โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมรับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ต่อไป
   นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าตามนโยบายรัฐบาลให้มีการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงระดับสากล ไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ปรับมุมมองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการรักษา ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”


    นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการจัดบริการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สอดคล้องตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เชื่อมโยงแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาเสพติด และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ต่อไป.
   ภัสสะ บุญธรรม.ขอนแก่น.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ  Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
เปิดแล้ว งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เชื่อผลักดันตลาดได้กว่า 15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท
สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่อง หารือร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฯ สำหรับผู้พิการ
สำนักบริการวิชาการ หารือร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต