วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดฝึกอบรมการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

‘กอ.รมน.ขอนแก่น’ ฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีปิดการฝึกอบรม การพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี 2566โดยได้ทำการฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านภัยคุกคามในพื้นที่ระดับตำบล


เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 ที่ ห้องภูผาม่าน โรงแรม ขอนแก่นโฮเต็ล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.อ.ฉัตรชัย สรสิทธิ์ หน.กนผ.กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้แทน พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (ท.) เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม การพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 48 คน จาก 12 ตำบล ของจังหวัดขอนแก่น โดยได้ทำการฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติและในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านภัยคุกคามในพื้นที่ระดับตำบล ในหัวข้อภัยคุกคามของ ศปป.1 กอ.รมน. และต่อมาในเวลา1300 น.ได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโครงการทหารพันธุ์ดี และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 23


พ.อ.ฉัตรชัย สรสิทธิ์หน.กนผ.กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น กล่าวว่าในการอบรมในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้นำขุมชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้นำดังกล่าวมีความรู้ความในการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกขน องค์กรต่างไป รวมถึงการสนับสนุนแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตรฺชาติต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย..
ภัสสะ บุญธรรม.ขอนแก่น.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ  Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
เปิดแล้ว งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เชื่อผลักดันตลาดได้กว่า 15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท
สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่อง หารือร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฯ สำหรับผู้พิการ
สำนักบริการวิชาการ หารือร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต