วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดฝึกอบรมการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

‘กอ.รมน.ขอนแก่น’ ฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีปิดการฝึกอบรม การพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี 2566โดยได้ทำการฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านภัยคุกคามในพื้นที่ระดับตำบล


เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 ที่ ห้องภูผาม่าน โรงแรม ขอนแก่นโฮเต็ล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.อ.ฉัตรชัย สรสิทธิ์ หน.กนผ.กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้แทน พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (ท.) เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม การพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 48 คน จาก 12 ตำบล ของจังหวัดขอนแก่น โดยได้ทำการฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติและในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านภัยคุกคามในพื้นที่ระดับตำบล ในหัวข้อภัยคุกคามของ ศปป.1 กอ.รมน. และต่อมาในเวลา1300 น.ได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโครงการทหารพันธุ์ดี และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 23


พ.อ.ฉัตรชัย สรสิทธิ์หน.กนผ.กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น กล่าวว่าในการอบรมในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้นำขุมชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้นำดังกล่าวมีความรู้ความในการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกขน องค์กรต่างไป รวมถึงการสนับสนุนแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตรฺชาติต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย..
ภัสสะ บุญธรรม.ขอนแก่น.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg