วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดธาตุพระอารามหลวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายเกษตร หาญสุริย์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรม วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมี นายธีระเชษฐ สอนปะละ อดีตพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้แทนทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด ผู้เกษียณอายุราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นทุกคน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง
ภายหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ จากนั้นนายเกษตร หาญสุริย์ ประธานในพิธี ได้อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯ ประจำปี 2563 ต่อด้วย นายปรีชา พรหมบุตร ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงอุดมการณ์งาน พช. เพื่อปลุกจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนอย่างพร้อมเพรียงและทรงพลัง
โอกาสนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ อดีตพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวพบปะและกล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ และกล่าวให้พรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการ