วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

อ.น้ำพอง/โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายสำเร็จ คำโหลน พัฒนาการอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้นายเอกวัตร หมู่แสนกอ พัฒนากรตำบลบัวเงินมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนครัวเรือนยากจน ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น คือ ด.ญ.สายธาร ม่วงภาชี นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน ต.บัวเงิน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น