วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

กกต.ขอนแก่น ยืนยันยังไม่มีพิมพ์เขียวแบ่งเขตเลือกตั้ง รอ กกต.สั่งการพร้อมทำทันที หลังขอนแก่น ปรับเขตเลือกตั้งใหม่

กกต.ขอนแก่น ยืนยันยังไม่มีพิมพ์เขียวแบ่งเขตเลือกตั้ง รอ กกต.สั่งการพร้อมทำทันที หลังขอนแก่น ปรับเขตเลือกตั้งใหม่เป็น 11 เขต ส.ส. 11 คนในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 ม.ค.2565 ที่สำนักงาน กกต.ขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผอ.กกต.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ จ.ขอนแก่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ตามแผนโรดแมปที่ กกต.กลางกำหนดนั้น ซึ่งขอนแก่น มีการแบ่งและปรับเขตเลือกใหม่ ตามสัดส่วนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของทะเบียนราษฎรกลางพบว่าขณะนี้ขอนแก่น มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,780,000 คน ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวน ส.ส.เพิ่มเป็น 11 คนจากเดิม 10 คน โดยการทำเขตเลือกตั้งนั้นทันทีที่ กกต.กลางประกาศ กกต.จังหวัดจะเร่งจัดทำรูปแบบเขตเลือกตั้งชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันในสัดส่วนประชากรประมาณ 162,000 คนต่อ 1 เขตเลือกตั้ง โดยอิงจากเขตพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่เป็นหลัก และจะไม่ตัดแบ่งเขตแบบรายตำบลหรือหมู่บ้านแบบยิบย่อย
“ ตอนนี้ กกต.ขอนแก่น ยังไม่มีรูปแบบหรือพิมพ์เขียวแบบเขตเลือกตั้ง ทั้ง 11 เขต 11 คนแต่อย่างใด มีเพียงการเตรียมการเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเท่านั้น ซึ่งในสัดส่วนจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นยังคงไม่พบสิ่งผิดปกติหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย”


นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่า เขตเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในการเลือกตั้งที่ผ่านมาขอนแก่น มีทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้งมี ส.ส. 10 คน การเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้งหมด 11 เขตเลือกตั้ง ส.ส.11 คน ดังนั้นการเตรียมตัวของผู้มสิทธิ์เลือกตั้งคือการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางการประกาศ และติดตามผลงานของบุคคลที่เสนอตัวมาเป็นผู้แทนของตนเองในเขตเลือกตั้งที่ กกต.จะดำเนินการหลังมีการประกาศที่ชัดเจน ในขณะที่จำนวนเขตที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้นบุคลากรของ กกต. และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการนั้นทุกฝ่ายมีความพร้อมต่อการจัดการเลือกตั้งโดยรายชื่อคณะกรรมการต่างๆนั้นได้มีการสงให้กับ กกต.กลางเพื่อพิจารณารับรองและอนุมัติครบถ้วนแล้ว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566