วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ดีเดย์ตัดแต้มใบขับขี่วันแรกวันนี้คนขอนแก่นส่วนใหญ่เห็นด้วย

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันแรกของการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มใช้ระบบตัดแต้มใบขับขี่ สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจรซึ่ง หากคะแนนหมดจะถูกพักใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน โดยเริ่มบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรกซึ่งพบว่าชาวขอนแก่นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว

นายชัยชนะ ยันตะพันธ์ อายุ 21 ปี ชาว จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เห็นด้วยกับระบบตัดแต้มใบขับขี่สำหรับคนทำที่ทำผิดกฎจราจรเพราะว่าจะช่วยให้ลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเรื่องการสัญจรไปมาทำให้คนมีระเบียบวินัยมากขึ้นจากคนที่ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำ สำหรับแต้มที่จะตัดเห็นควรว่าเหมาะสม เริ่มการตัดแต้มน้อยจากการกระทำความผิดเล็กน้อยและตัดมากขึ้นตามโทษที่ทำผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ช่วยให้กระตุ้นคนใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักมากขึ้นและคาดว่าอุบัติเหตุจะลดน้อยลงตามลำดับ สำหรับกฎระเบียบที่ออกมาจะทำให้ยุ่งยากขึ้นแต่ถ้าใช้ไปสักพักจะชินแล้วจะเป็นผลดีในอนาคตอย่างแน่นอน

ขณะที่ น.ส.อุมาภรณ์ โพธิ์แสน อายุ 21 ปีชาว จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เห็นด้วยกับกฎหมายที่ออกมาเพราะคิดว่าจะเป็นการช่วยลดการกระทำความผิดและยังสามารถให้คนตระหนักก่อนจะออกไปขับรถบนถนนและสามารถลดอุบัติเหตุได้ คิดว่าการที่ตัดแต้มตามที่กำหนดไว้เหมาะสมอย่างเช่น 1 แต้มกรณีไม่สวมหมวกกันน็อกก็เป็นอะไรที่เหมาะสมถือว่าเป็นระดับเบาตักเตือนตามเหตุผล การที่ออกกฎหมายตัวนี้ออกมาคิดว่าไม่ยุ่งยากเป็นการเซฟคนที่ขับขี่รถบนท้องถนนทำให้ไม่ทำผิดกฎหมายจราจรเพราะถ้าเราทำถูกกฎจราจรก็ไม่สามารถมีใครทำอะไรได้ ถ้าทำถูกกฎหมายก็ไม่ถูกตัดแต้มจึงมองว่าเป็นเห็นด้วยกับการทำแบบนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566