วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ขอนแก่นพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน วอนรัฐใช้ระเบียบข้อเดียวกันกับนานาประเทศที่เดินทางเข้าไทย

ขอนแก่นพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน วอนรัฐใช้ระเบียบข้อเดียวกันกับนานาประเทศที่เดินทางเข้าไทย หวั่นขั้นตอนซับซ้อนจนทำให้การเชื่อมโยงระหว่างประเทศหยุดชะงัก มั่นใจคนไทยพร้อมต้อนรับนานาประเทศ ด้วยมาตรการป้องกันที่เข้มงวด


เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 ม.ค.2565 ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลจีนประกาศเปิดประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความคึกคักที่นานาประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การศึกษา การค้า และการลงทุน ที่สัมพันธ์แนบแน่นระหว่างจีนกับไทย เช่นเดียวกันกับ จ.ขอนแก่น ที่โดยปกติจะมีชาวจีน ทั้งในส่วนของนักศึกษา,นักลงทุน,นักการทูต รวมไปถึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ปีละกว่า 2,000 คน ดังนั้นเมื่อรัฐบาลจีนประกาศเปิดประเทศ การที่คนจีนจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลมั่นใจในการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมากและส่วนหนึ่งจะมีการเชื่อมต่อมายัง จ.ขอนแก่น อีกด้วย
“ ผมห่วงเรื่องกฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่อาจจะยุ่งยาก และซับซ้อน ดังนั้นเมื่อรัฐบาลประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น และประกาศมาตรการการรับชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย ในภาวะปกติเช่นเดียวก่อนที่โควิดจะเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อขณะนี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็และคนไทยยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัย มีมาตรการป้องกันและควบคุมตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุจอย่างเข้มงวด การเดินทาเข้าประเทศไทยของชาวจีนที่จะต้องเดินทางมาในรูปแบบต่างๆนั้นก็ควรที่จะดำเนินการเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆที่เดินทางมาไทย จะมาเฉพาะเจาะจงว่าคนจีนจะเข้าไทยจะต้องซับซ้อนและมีขั้นตอนที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆนั้น โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยควรที่จะปฎิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด”


นายกเทศมนมตรีนครขอนแก่น กล่าวต่อว่า ขอนแกนมีความพร้อมและมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนและเข้มงวดอยู่แล้ว และชาวขอนแก่น ยังคงการ์ดไม่ตก และคงไว้ซึ่งมาตรการอย่างรัดกุม และขณะนี้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก็ดำเนินการอย่างต่อเอง ซึ่งเทศบาลฯให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทุกหน่วยงานนการที่จะเดินหน้าต่อภายใต้สถานการณ์ที่ปกติและโรคประจำถิ่นที่ทุกคนยังคงป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามขณะนี้องค์กรจีนใน จ.ขอนแก่น เริ่มมีการประสานงานกับเครือข่ายชาวจีนในการที่จะเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่นเดียวกันกับสถานกงสุลใหญ่จีน ที่ตั้งอยู่ที่ขอนแก่น ที่ได้ประสานการทำงานและขับเคลื่อนความร่วมมือเพิ่มขึ้น สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนก็เริ่มส่งข้อมูลในการนำนักศึกษาจีนเข้าส่ารเรียนปกติและส่งนักศึกษาไทยไปศึกษาที่จีนตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ดังนั้นมั่นใจว่าการเปิดประเทศ ทั้ง 2 ฝ่ายล้วนต่างได้รับผลประโยชน์และเกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ซึ่งขอนแก่นก็พร้อมที่จะแสดงศักยภาพรองรับคนจีนที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ที่คาดว่าจะทอยยเดินทางเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566