กอ.รมน.ขอนแก่น มอบจักรยาน Army bike สานฝันปันสุข จำนวน 10 คัน และจัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ในหัวข้อ ชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด

กอ.รมน.ขอนแก่น มอบจักรยาน Army bike สานฝันปันสุข จำนวน 10 คัน และจัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ในหัวข้อ ชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด
วันนี้ 5 ม.ค.2566 ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พ.อ.ฉัตรชัย สรสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ,พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รองหัวหน้า กมช.กอ.รมน. และ จนท.กมช. กอ.รมน. จังหวัด ขอนแก่นได้นำจักรยานไปมอบให้นักเรียนขาดแคลนและ ด้อยโอกาส ตามโครงการ Army bike สานฝัน ปันสุข จำนวน 10 คัน และจัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ในหัวข้อ ชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด เวลา 13.00 น. กลุ่มงาน กมช. ลงพื้นที่พบปราชญ์ กลุ่มปลูกผักหัวผักกาด และสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยม


พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รองหัวหน้ากมช.กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น กล่าวว่ามอบจักรยาน Army bike สานฝันปันสุข ตามนโยบายของกองทัพบก ให้นักเรียนในพื้นที่ ๆมีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สามารถใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไป – กลับ โรงเรียนได้อย่างสะดวก เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางครอบครัว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้นำชุมชน, คณะครู รวมทั้งนักเรียนได้ร่วมรับมอบ ในการนี้คณะครู และนักเรียน ได้ขอบคุณ กองทัพบก ที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับเด็กนักเรียนที่มีความขาดแคลน ได้มีพาหนะในการเดินทางไปกลับโรงเรียน ได้สะดวกยิ่งขึ้น เเละมีเเรงบันดาลใจในการเรียนหนังสือต่อไป.
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน