วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเวิร์กช็อป “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” แก่ข้าราชการกองทัพบก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารบก กองทัพบก จัดเวิร์กช็อปคัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน จำนวน 2 รุ่น แก่ข้าราชการกองทัพบก รวม 159 นาย จาก 86 หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยมี พล.อ. มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาพิเศษ กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก และ พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เปิดการอบรม พร้อมด้วย พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแนะนำเส้นทางการเรียนรู้สู่พี่เลี้ยงการเงิน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้ เมื่อ 22-23 ธ.ค. ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกใช้เครื่องมือจัดการเงิน ฝึกให้คำแนะนำ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินผ่านกรณีศึกษา มุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน ส่งต่อความรู้และขยายผลไปยังกำลังพลในหน่วยต่อไป องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” ดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สัมมนา “คว้าโอกาสทำกำไร เสริมพอร์ตแกร่งด้วย TFEX” ผู้สนใจร่วมงานคับคั่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริมการทำธุรกิจและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ”
สัมมนา “คว้าโอกาสทำกำไร เสริมพอร์ตแกร่งด้วย TFEX” อาทิตย์ 28 ม.ค. นี้
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ ปี 2567-2569 สร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพ สู่การเติบโตที่ยั่งยืน”
“ปปง. ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมหารือกรณี MORE”
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU สร้างความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงวัย”