วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับอาชีวศึกษา จัดหน่วยบริการด้านความปลอดภัยทางถนน ตรวจ ซ่อม ฟรี ช่วงเทศกาลปีใหม่

 รองผวจ.ร้อยเอ็ดขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการเฝ้าระวังของสถาบันอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดที่ จัดหน่วยบริการด้านความปลอดภัยให้ทุกคนเดินทางถึงบ้านของคนร้อยเอ็ด พร้อมกับเป็นเป็นโซ่ข้อกลางให้คนเดินทางผ่านร้อยเอ็ด ถึงที่หมายจังหวัดของตนเองโดยสวัสดิภาพ แต่ย้ำว่าต้องตั้งมั่นในความไม่ประมาท ง่วงและเมาต้องไม่ขับ

วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดกิจกรรมอาชีวะ “ช่วยประชาชน” (Fix it center) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อส่งเสริมการเดินทางถึงบ้านโดยปลอดภัย  โดยมี นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ที่ บริเวณปั้นนํ้ามัน ปตท.ไทยปิโตเลียม เอ็นจีวี จํากัด บนถนนสายนร้อยเอ็ด-มหาสารคาม

 อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดรับผิดชอบ โดยวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประกอบด้วยสถานศึกษาภาครัฐจำนวน 8 แห่งภาคเอกชนจำนวน 12 แห่งรวม 20 แห่ง ร่วมกันเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรนักเรียนนักศึกษามีจิตในการเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมช่วยสังคมและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ระดมครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ตั้งจุดให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และจักรยานยนต์ก่อนออกเดินทาง โดยมีการให้บริการหลายรายการ อาทิ การให้บริการตรวจระบบเบรก สภาพยาง การทำงานของไฟส่องสว่าง พร้อมดูแลพาหนะที่ผ่านทาง ไปยังจังหวัดเป้าหมายหลายจังหวัดที่เดินทางผ่านเมืองร้อยเอ็ด ให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย บนท้องถนน ในทุกพื้นที่อำเภอ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยทางด้าน รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด  กล่าวว่า กากรดำเนินการทุกอย่าง เน้นที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางมาถึงจ.ร้อยเอ็ด ที่มาถึงจังหวัดแล้วต้องเดินทางต่อไปยังภูมิลำเนาให้เกิดความปลอดภัย และ รวมทั้งเป็นเหมือน “โซ๋ข้อกลาง”ในการบริการคนเดินทางจังหวัดต่างหลายจังหวัดที่ผ่านทางร้อยเอ็ด ได้รับปลอดภัยสู่ภูมิลำเนา ให้ได้มีจุดพักรถ  คลายเครียด คลายง่วง พักอริยะบท  เดือนไม่ให้ดื่มแล้วขับ พร้อมด้วยการรับบริการที่น่าชื่นชม ของสถาบันอาชีวะศึกษา ที่เสียสละดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกเทศกาล ด้วยดีเสมอมา

//////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047