วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เทศบาลนครขอนแก่นมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณงามความดี

เทศบาลนครขอนแก่นมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ เด็กชายนิชคุณ เกาะยุทธ (น้องเพชร) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณงามความดี ให้แก่ เด็กชายนิชคุณ เกาะยุทธ (น้องเพชร) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเพื่อทราบว่าเด็กชายฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งลาย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 16.20 น. เด็กชายนิชคุณ เกาะยุทธ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้ติดตามคุณแม่ซึ่งป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จากนั้นเด็กชายนิชคุณ เกาะยุทธ ได้เข้าห้องน้ำขณะที่จะเดินออกมาจากห้องน้ำได้พบเงินตกหล่นอยู่ที่พื้นห้องน้ำจำนวนหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด จึงได้นำมามอบให้นางพัญณิตา แก่นจันทร์ ซึ่งเป็นยายที่ไปด้วยกัน ตรวจสอบแล้วเป็นเงินฉบับละ 1.000- จำนวน 10 ฉบับ รามเป็นเงิน 10,000 บาท จึงได้ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับทราบและเป็นพยาน

ต่อมาในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 นางปิยวรรณ แก่นจันทร์ ผู้เป็นมารดาจึงได้พาเด็กชาย นิชคุณฯ ไปที่สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบในกรณีที่เด็กชายนิชคุณฯ เก็บเงินตกหล่นได้ดังกล่าว โดยในวันนั้นได้มี พันตำรวโท ชาญชัย นามวงษา สารวัตร(สอบสวน) สถานนีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวร ได้รับเรื่องไว้ตามประสงค์แล้วจึงได้บันทึกรับแจ้งเป็นหลักฐานและได้รับเงินจากเด็กชายนิชคุณฯ จำนวน 10,000- บาท เก็บรักษาไว้ ตาม ปจว.รับแจ้งเป็นหลักฐาน ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2565 ข้อ 5 เวลา 1 1.38 น. เพื่อจะได้สืบสวนหาตัวเจ้าของทรัพย์ และดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต่อไป

จากพฤติการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเด็กชายนิชคุณ เกาะยุทธ ได้รับการปลูกฝัง ฝึกอบรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียน จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ไว้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และขอให้รักษาความดีและเกียรติคุณนี้ไว้สืบไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566