วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือน นางบุญส่ง กระจ่างโพธิ์ ม.5 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการคู่เสี่ยวฯ ที่เป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงโค เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และปลูกผักสวนครัว จนสามารถมีเงินออมเดือนละกว่า 1.000 บาท
ในการนี้ นางสาวอาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวผกาสินี หอวิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วย