วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ร้อยเอ็ด’จับคู่เซ็นซื้อขายข้าวหอมมะลิ วันเดียวพุ่ง 900 กว่าล้าน

วันที่ 23 ธ.ค.65  บริเวณ โดมเวทีกลาง ลานสาเกตนคร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจซื้อขายข้าวหอมมะลิ ในงาน งานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด (งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 22 ) และงาน Thai Rice Expo 2022   ซึ่ง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดขึ้น โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการด้านข้าว พร้อมคู่ค้าธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคผู้จำหน่าย มีที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ ๒.๕ ล้านไร่ ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิสินค้าที่มีชื่อเสียง โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” (G) ของประเทศไทย และยังได้รับการจดทะเบียนรับรองเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรป (EU)อีกด้วย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีรายได้น้อย ไม่มีอำนาจต่อรองการซื้อขาย ขาดแหล่งจำหน่ายสินค้าหรือคู่ธุรกิจค้าข้าวที่ยั่งยืนต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ จึงทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาต่ำและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

  นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์  พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลงขึ้น เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดไปสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งชัน ส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตสาดส่งเสริมการตลาดข้าวจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) ด้านการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด

    สำหรับกิจกรรมในงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดและคู่ค้าจากภาคอิสานและภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว  จำนวน 17 คู่ค้า รวมมูลค่า 952,700,000 บาท

////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047