วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มอบหมายให้นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสมภพ ศรีเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม นายอำนาจ เขม่นกิจ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ำด้ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นเกียรติในงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 22 ณ โครงการวัวหลุม ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอดและพิธีเปิดอบรมหมอดินอาสาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมแกรนด์หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปลัดเกษตรฯ เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา