วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

“งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563”