วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เปิดแล้วเด้อ!แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10 ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มข.

08 ธ.ค. 2022
604

เปิดแล้วเด้อ!แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10 ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มข.

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565   เวลา 17.00 น.ได้มีพิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10 ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางเป็นประธานธานเปิดงาน มีรองศาสตราจารย์ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรม มีผู้เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดและชื่นชมแปลงดอกไม้เป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.เปิดเผยว่า “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ แห่งนี้ เป็นสถานที่ในการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่เชิงท่องเที่ยว และสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจน เป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป โดยได้มีการบูรณาการนักศึกษาทุกชั้นปี ของสาขาวิชาพืชไร่ และนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ที่ร่วมจัดทำแปลง จึงถือได้ว่าเป็นแปลงที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอความรู้ในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก และพืชผัก และพืชไร่  ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าชมสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ได้  โดยปีนี้กิจกรรมแปลงกังหันชุมนุมเกษตรเรียนรู้สาขาวิชาพืชไร่จัดในธีมงาน “พิธีจุดไฟในกระถางเปิดหมู่บ้านชนเผ่าอินเดียแดงสัมผัสวิถีเกษตรชาวพืชไร่” ในปีนี้มีการขยายพื้นที่ในการทำกิจกรรมเต็มพื้นที่คือ 6.25 ไร่และพื้นที่โดยรอบอีกประมาณ 3 ไร่รวมพื้นที่กว่า 10 ไร่โดยมีการปรับภูมิทัศน์ในหลายจุดและปลูกไม้ดอกและพืชต่างๆดังต่อไปนี้คอสมอสดาวกระจายทานตะวันแก่นตะวันบลูซันเวียเสี้ยนฝรั่งดอกกระดาษถั่วแระฟักทองแฟนซีพืชฝักต่างๆ รวมทั้ง พืชไร่ ต่างๆ ได้แก่ ข้าวไร่ อ้อย ข้าวฟ่างข้าวฟ่างมุก ข้าวโพด ปอ กระเจี๊ยบ และถั่วลิสง พิเศษสุดปีนี้เรามีโซนสะพานไม้ไผ่กลางบ่อน้ำที่ล้อมรอบด้วยทุ่งดาวกระจายเหลืองอร่าม สลับกับคอสมอสแปลงสาธิตการปลูกผัก ซุ้มทางเดินน้ำเต้า โรงนาผลผลิตทางการเกษตร ร้านกาแฟ เขาวงกรดต้นข้าวโพดและ มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากนักศึกษา และทุกค่ำคืน มีการแสดงดนตรี รอต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ แปลงกังหัน ชุมนุมเกษตรเรียนรู้สาขาวิชาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น”รองศาสตราจารย์ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.กล่าว

ความเป็นมาของแปลงกังหัน ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชไร่ ได้เป็นผู้ริเริ่มนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชไร่ ร่วมกับนักศึกษาปี 1 คณะเกษตรศาสตร์ ในช่วงแรกนั้น เป็นการบุกเบิกและพัฒนาพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหมวดพืชไร่ สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ เพียง 1 ไร่ เท่านั้น โดยพืชที่ปลูก ได้แก่ แก่นตะวันและทานตะวัน เท่านั้น ในครั้งนั้น แม้ว่าจะประสบความสำเร็จไม่มากนัก เนื่องจาก ประสบกับปัญหาด้านงบประมาณ การวางแผนงาน และประสบการณ์ ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้น ได้มีการพัฒนาแก้ไขปัญหาบางประเด็นในปีต่อ ๆ มา และได้ขยายพื้นที่จนเต็ม 5 ไร่ เพิ่มพรรณไม้ดอกที่เหมาะสม และเน้นการพัฒนาด้านฝึกงานเพื่อฝึกพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อย่างจริงจัง จนในครั้ง ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2563 ประสบผลสำเร็จค่อนข้างมาก เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างดีจากคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษามีประสบการณ์ในการจัดทำแปลงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทุ่งดอกคอสมอส  มีการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทำให้ในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมชมงาน ไม่น้อยกว่า 40,000 คน โดยรายได้ทั้งหมด ใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา การพัฒนาหมวดพืชไร่ และเป็นทุนในการจัดแปลงกังหันในปีต่อ ๆ ไปแม้ว่าครั้งที่ 9 ครั้งที่ผ่านมา จะไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เนื่องจาก ปัจจัยของสภาพแวดล้อมและโรคระบาดโควิด-19 แต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร Non-degree และ หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สำนักบริการวิชาการ เดินหน้าหารือ แนวทางการทำหลักสูตรเพื่อคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตั้งเป้าสร้างอาชีพ 100 คน ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง”
สำนักบริการวิชาการ มข. ผนึก 3 หน่วยงาน ทบทวนแผนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น