วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

อ.น้ำพองติดตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น./ข้าราชการคู่เสี่ยวอำเภอน้ำพอง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครัวเรือนยากจนตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น โดยมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินขีวิต จำนวนิ3 ครัวเรือน ดังนี้

1) นายบุ ศิริคำเพ็ง บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน

2) นางอนงค์ ม่วงซอ บ้านเลขที่ 9999/3 หมู่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน

3) นายราเชนทร์ ด่านซ้าย บ้านเลขที่ 98/1 หมู่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน

งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายเรียบร้อยดี